Thứ Hai, 1 tháng 11, 2021

HIỆN THỰC HÓA CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC "TỪ SỚM, TỪ XA"

Từ năm 2014, Việt Nam bắt đầu tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ năm 2014. Đến nay, Việt Nam đã cử 56 sỹ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo hình thức cá nhân và 189 cán bộ, nhân viên thuộc đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, 2 và 3.


Với những đóng góp thực tiễn ở các phái bộ cũng như trong các hoạt động cụ thể của Liên hợp quốc, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã và đang giúp nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa ngay trong thời bình.
Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã và đang thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, giúp "chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi" như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành Trung ương đánh giá kết quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Quân đội Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét