Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Cách treo cờ rủ đúng quy định trong lễ Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải


Trong hai ngày Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (ngày 20 và ngày 21/3/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Nguyên tắc chung khi treo cờ:

- Nơi treo cờ là nơi trang trọng, đảm bảo thẩm mỹ và mỹ quan. Cột cờ phải là độc lập, không treo cờ lên các cột đang dùng cho mục đích khác như cột điện, cột ăng-ten,...

- Cờ không được bạc màu, hoen ố, cờ cũ phải huỷ đúng cách chứ không được vứt bỏ hoặc dùng vào mục đích khác.

- Cờ cắm trong nhà, cán cờ dài ngắn tuỳ theo không gian của phòng, tuy nhiên không để cờ chạm đất.

Cách treo cờ rủ đúng quy định trong lễ Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Treo cờ rủ có dải băng đen trong lễ Quốc tang

Quy định về treo cờ rủ như thế nào?

Theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ v/v tổ chức tang lễ cán bộ, công chức, viên chức thì cờ rủ chỉ treo đến 2/3 cột cờ.

Trên cờ có dải băng đen có chiều rộng bằng 01/10 chiều rộng của quốc kỳ, chiều dài tối thiểu bằng 1/2 chiều dài của quốc kỳ.

Khi treo cờ rủ, dùng dải băng tang buộc không để cờ bay.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét