Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

CẦN "MIỄN DỊCH" VỚI NHỮNG THÔNG TIN BỊA ĐẶT, XUYÊN TẠC VỀ ĐẢNG

Càng gần thời điểm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch càng giở nhiều chiêu bài tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá, trong đó đặc biệt tập trung xuyên tạc nội dung Dự thảo văn kiện Đại hội và các bước chuẩn bị nhân sự.


Thời gian qua, nhất là trước thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch, phản động đã gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên không gian mạng, tập trung chủ yếu vào công tác cán bộ của Đảng, chiếm tới 80% tổng số tin xấu độc. Có thể thấy rằng, thông qua danh nghĩa đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhưng thực chất, các thế lực thù địch đã tập trung xuyên tạc nội dung Dự thảo văn kiện.
Mục đích của chúng nhằm tác động, tiêm nhiễm tạo nhận thức sai lệch, hoài nghi, tư tưởng hoang mang, dao động, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Nguy hiểm hơn, càng đến thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch càng tập trung chống phá, xuyên tạc về vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Nhìn lại thời điểm từ trước Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) đến nay, PGS.TS Lê Quốc Lý cho hay, trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản blog, facebook cá nhân... đã chú ý đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Đặc biệt, lợi dụng vấn đề tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng, chúng đã tung ra các luận điệu xuyên tạc, quy chụp công tác chuẩn bị nhân sự Trung ương bị chi phối bởi "nhóm lợi ích".
"Chúng ta cần phải nhận diện đúng đắn rằng, những thông tin nêu trên là nhằm gây nhiễu loạn tình hình nhân sự trong Đảng, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đương chức, gây nghi kỵ, mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến thiếu thống nhất, mất đoàn kết".
Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, quá trình phát triển của Đảng, cũng như của các nhà nước là một quá trình đấu tranh để loại bỏ những tật xấu, sự tha hóa, sự quan liêu bảo thủ từ bên trong.
Nhấn mạnh đấu tranh với các thế lực thù địch bên ngoài là quá trình liên tục không bao giờ dừng được, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu quan điểm "chính những điều này càng tôi luyện cho Đảng thêm bản lĩnh vững vàng hơn, uy tín của Đảng ngày càng lên cao hơn"./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét