Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

YÊU NƯỚC Ư? - THẾ CHÚNG YÊU NƯỚC NÀO?

Văn là người, văn học là nhân học! Khi con người ta dùng ngòi bút của mình để chống lại cái ác, cái xấu, ca ngợi các tốt, cái đẹp một cách công tâm, khách quan, trung thực. Khi đó mỗi người dân đã làm tròn bổn phận của mình, "quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" là thế đó! Không gian mạng hiện nay là mặt trận không tiếng súng, mặt trận này không có máu, nhưng mồ hôi và nước mắt sẽ không lúc nào vơi cạn nếu chúng ta chủ quan, xem nhẹ chiến trường nóng bỏng này!


Cụ Trường Chinh, dưới bút danh là Sóng Hồng, trăn trở lo cho vận mệnh của dân tộc mà xuất khẩu thành thơ rằng:
“Cuộc đấu tranh vĩ đại của hoàn cầu
Chống hung tàn xâm lược khắp năm châu.
Trên trái đất dựng cao cờ dân chủ.
Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ,
Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền..."
Ngoài bút của cụ Đồ Chiểu, của cụ Hồ Chí Minh, Trường Chinh...sắc hơn cả dao câu liếc vào mõm đá, nhiều bài có giá trị như trăm vạn hùng binh, giúp nâng cao ý chí quyết tâm của nhân dân để vùng lên khai tử giặc xâm lược, chấn hưng nước Việt hùng anh! Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn...là những kẻ dùng ngòi bút của mình để chống lại quê hương, đất nước mình, can tâm làm bồi bút cho Việt Tân và các tổ chức phản động để nhận những đồng tiền dơ bẩn của chúng mà "vinh thân phì gia". Yêu nước ư? Thế chúng yêu nước nào?
Xin khẳng định rõ là, ở Việt Nam không có ai là "nhà yêu nước" mà phải rơi vào vòng lao lý cả! Chỉ có những kẻ mượn danh "đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền" để chống phá tổ quốc, vi phạm pháp luật Việt Nam thì mới bị bắt để điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật! Cần thiết phải cách ly lũ sâu mọt này, vì một xã hội đoàn kết, cùng phát triển. Cổ nhân nói "khuyển mã chi tình", chó ngựa cũng có tình cảm và trung thành với chủ. Ấy thế mà những kẻ cũng được xem là con người nhưng phản bội tổ quốc, bồi bút cho giặc để chống lại tổ quốc chính mình. Những kẻ đó không bằng cầm thú, thua cả loài khuyển, mã. 
Những kẻ đang lầm đường, lạc lối hãy nhìn vào gương đó để quay đầu là bờ. Hãy sống cho ra cái giống người, chứ đừng nói đến là người Việt Nam./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét