Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

MỘT KỲ ĐẠI HỘI VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT

Đại hội XIII là kỳ Đại hội hiếm hoi diễn ra ngay trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành trên toàn cầu.


Có lẽ đây sẽ là kỳ Đại hội đầu tiên mà ngay giữa phiên làm việc của Đại hội có một Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, một Bí thư Ban cán sự Đảng, một Thủ tướng Chính phủ, thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội đã phải đổi lịch làm việc để chủ trì họp khẩn chỉ đạo công tác chống dịch ngay tại nơi đang diễn ra Đại hội.
Lần đầu tiên có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế cũng xin vắng mặt tại Đại hội để cùng chỉ đạo toàn ngành y tế vào cuộc chống dịch.
Lần đầu tiên mà cùng một lúc có 2 đồng chí là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phải rời Đại hội tức tốc về địa phương nắm bắt tình hình, khoanh vùng, dập dịch.
Ngay tại Đại hội XIII, toàn thể quốc dân đồng bào thấy được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mạnh mẽ nêu lên quyết tâm phát triển đất nước, quyết tâm chống tham nhũng, đưa dân tộc ta ngẩng đầu sánh vai với các cường quốc năm châu: "Không thế lực thù địch nào cản nổi bước chân dân tộc ta đi lên". Ngay tại kỳ Đại hội này, toàn thể quốc dân đồng bào cũng ấn tượng với ánh mắt của đồng chí Thủ tướng Chính phủ khi đi họp chỉ đạo chống dịch - ánh mắt cho thấy quyết tâm của ông khi bước vào cuộc chiến mới. Cũng tại Đại hội này quốc dân đồng bào thấy rõ đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ tóc đã bạc đi rất nhiều, người cũng gầy hơn - ngay tại cuộc họp ông nêu mục tiêu khống chế dịch trong 10 ngày.
Đại hội XIII sẽ ghi tên mình vào lịch sử như là một trong các kỳ Đại hội đặc biệt nhất. Kỳ Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới phức tạp cả về chính trị, kinh tế lẫn y tế. Một kỳ Đại hội vừa hoạch định chiến lược phát triển đất nước không chỉ trong 5 năm, 10 năm mà còn có tầm nhìn đến 20, 30 năm sau với các mốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 100 năm ngày lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hướng mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay trong Đại hội đã nói: "Với tất cả sự khiêm tốn của người Cộng sản, chúng ta vẫn có thể tự hào đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ và tiềm lực như ngày hôm nay!".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét